Top
Unison League อัพเดทตู้กาชาปองพิเศษเฉพาะ Helm, Armor และ Monster - GangGamer
Unison League อัพเดทตู้กาชาปองพิเศษเฉพาะ Helm, Armor และ Monster

01
กลับมาอีกครั้งกับ Gachapon Armor & Monster ในตู้กาชาปองนี้ จะออกแค่ Gear ที่เป็นประเภท Helm, Armor และ Monster เพียงเท่านั้น Gachapon Armor & Monster จะถูกอัพเดทเพิ่มเข้ามาในวันที่ 17 – 20 ธันวาคมนี้เท่านั้น ไปดูรายละเอียดกันเลยค่า

หมายเหตุ : Gachapon Armor & Monster จะถูกแบ่งออกเป็น 2 แบบดังนี้
1. แบบใช้ 30 Gem ในการสุ่ม Gear 10 ชิ้น ผู้เล่นจะได้รับไอเทมระดับ SR 2 ชิ้นเป็นอย่างน้อย และสามารถเปิดได้ 3 ครั้งต่อวันเท่านั้น
2. แบบใช้ 50 Gem ในการสุ่ม Gear 10 ชิ้น ผู้เล่นจะได้รับไอเทมระดับ SSR 1 ชิ้นเป็นอย่างน้อย และสามารถเปิดได้ 1 ครั้งต่อวันเท่านั้น

Gachapon Armor & Monster ตัวอย่าง Gear บางส่วนที่มีโอกาสสุ่มได้รับ (เมื่อพัฒนาจนถึงระดับสูงสุดแล้ว)
02 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03

ข่าวล่าสุด