Top
Dragon’s Prophet อัพเดทไอเทมมอลล์ Bionic Force Dragon วันนี้-24 มิ.ย. !! - GangGamer
Dragon’s Prophet อัพเดทไอเทมมอลล์ Bionic Force Dragon วันนี้-24 มิ.ย. !!

01 ฃ
Item Mall Update ประจำวันที่ 17 มิ.ย 58
– ไอเทมจำกัดระยะเวลาขาย
– ไอเทมประเภท : Special Item > Package

※ ระยะเวลาขาย วันที่ 17 มิ.ย. 58 (หลังช่วง MA) – 24 มิ.ย. 58 (เวลา 23.59 น.)

02

ตัวอย่าง : Bionic Force Dragon
03 

** เมื่อกดใช้ไข่ Bionic Force Egg จะได้รับ ฉายา Cyborg Controller !! ** .

ตัวอย่างเมื่อใช้ Item Lightning Aura
04

หมายเหตุ
1. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ผู้เล่นควรตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลสินค้าให้ละเอียดก่อนซื้อทุกครั้ง
3. บริษัทสงวนสิทธิชดเชยสินค้าให้ผู้เล่นเฉพาะกรณีที่สินค้าไม่ครบถ้วน หรือไม่ได้รับสินค้า ซึ่งเกิดจาก ความผิดพลาดของระบบเท่านั้น
4. หากบริษัทไม่สามารถชดเชยสินค้าที่ผู้เล่นซื้อได้ บริษัทจะชดเชยเป็นสินค้าที่มีมูลค่าเท่ากันหรือใกล้เคียงกับ มูลค่าสินค้าที่ผู้เล่นซื้อแทน

ข่าวล่าสุด